Generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Der indkaldes til generalforsamling i Klemensker Svømmebad FREDAG D. 27.03 kl. 16.00 I Klemenskerhallens cafeteria. Dagsorden iht vedtægterne:

 Valg af dirigent

  • Beretning ved formanden
  • Aflæggelse og godkendelse af regnskab
  • Fastsættelse af kontingent
  • Fastsættelse af næste års budget
  • Eventuelle forslag
  • Valg af formand
  • Valg af kasserer
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Eventuelt

 

Sæsonåbning 2020

Vi slår porten op til en ny sæson Lørdag den 20. juni 2020 kl. 13.00

Mere info følger, men hvis vejret er godt tænder vi op i grillen senere på dagen, så den medbragte mad kan nydes mens børnene leger i poolen.

Onsdags grill - opstartsdato følger!

Hver onsdag i sæsonen er grillerne tændt og klar kl. ca. 1800. Mød op til nogle hyggelige timer sammen med familie og venner. I medbringer selv kød m.v. til grillen og div. tilbehør.