Klemensker Svømmebad er en frivillig forening som har eksisteret siden 1973 med det formål at drive et svømmebad i Klemensker til brug for svømmeundervisning og øvrige kultur- og fritidstilbud, til den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

Foreningen består alene på baggrund af frivillige hjælpere dog med undtagelse af 2 lovpligtige livreddere i åbningsperioden.

Bestyrelsen og andre hjælpere modtager, udover gratis entre, ingen form for godtgørelse for deres arbejde i foreningen.